عادت کرده است متلاشی شود این دست
این فهم برای دستهای من زیاد بود، و همه می دانند،
این کوچه برای من نیست      حتی تفاهم    با ریزش باران هم طراز نیست
همه می دانند، که چگونه اریب می روم به درختی از مجنون، رام شوم     مثل تفاهم
و اینکه سبیلِ روزهای من هم قد خانه مان شده است و رفته
برای عادت کردن همیشه زیاد دیر نیست
یک حالت فرمایشی و، یک شعر فرمایشی
عادت کرده متلاشی شود این دست.

منبع اصلی مطلب : درونی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چگونه قرار است راه بروم